بتاسهم
1399/08/12
15:58
#فروس انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و تصویب در هیات مدیره شرکت 170000 به 268000 ریال قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. 2- بر اساس مجوز...

#فروس انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ و تصویب در هیات مدیره شرکت ۱۷۰۰۰۰ به ۲۶۸۰۰۰ ریال


قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۱.۰۰۰ ریال به مبلغ فوق اضافه می گردد. ۳- اعمال افزایش نرخ ها بر اساس مجوز هیات مدیره انجام می شود.انتهای خبر

0
0