بتاسهم
1400/09/05
12:35
#زفکا در فروش مرداد به 390 میلیارد ریال رسید وشهریور 469 میلیارد ریال شد در مهر این عدد 442 میلیارد ریال بود و ابان 448 میلیارد ریال . 8 ماهه ...

#زفکا در فروش مرداد به ۳۹۰ میلیارد ریال رسید وشهریور ۴۶۹ میلیارد ریال شد در مهر این عدد ۴۴۲ میلیارد ریال بود و ابان ۴۴۸ میلیارد ریال .


۸ ماهه ۳۲۴۹ میلیارد ریال بود


مدت مشابه قبل ۱۸۴۱ میلیارد ریال شده است.انتهای خبر

0
0