کدال۳۶۰
1399/11/08
10:20
#شپارس اعلامیه #پذیره_نویسی عمومی شرکت بین المللی محصولات پارس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-058 مورخ 1399/04/30و بر اس...

#شپارس


اعلامیه #پذیره_نویسی عمومی شرکت بین المللی محصولات پارسبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۷۵,۵۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۲۳۰,۹۸۳,۰۴۴ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۹,۵۱۶,۹۵۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۰:۲۰:۱۱ (۷۱۶۴۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0