نوآوران امین
1399/10/29
13:03
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر(#وتوس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 54 درصدی در...

سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر(#وتوس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۴,۲۳۶ میلیون ریال به مبلغ ۵۲,۶۳۳ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۳۰۷ درصدی زیان خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۳۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0