تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/29
11:40
احتمال اجرای دامنه نوسان نا متقارن و بازگشت قطعی EPS ها از پایان این هفته یک منبع آگاه در گفت و گو با همفکران از برنامه های مهم سازمان بورس برای ح...

احتمال اجرای دامنه نوسان نا متقارن و بازگشت قطعی EPS ها از پایان این هفتهیک منبع آگاه در گفت و گو با همفکران از برنامه های مهم سازمان بورس برای حمایت از بازار خبر داد.

انتهای خبر

0
0