حسین زمانی
1399/09/30
10:09
وساپا تلفیق شش ماهه وساپا : 🔸رشد 200 درصدی درآمدهای عملیاتی 🔸رشد 520 درصدی سود ناخالص 🔸رشد 1000 درصدی سود عملیاتی 🔸تبدیل زیان 137 میلیاردی به 1000...

وساپاتلفیق شش ماهه وساپا :


🔸رشد ۲۰۰ درصدی درآمدهای عملیاتی 🔸رشد ۵۲۰ درصدی سود ناخالص 🔸رشد ۱۰۰۰ درصدی سود عملیاتی 🔸تبدیل زیان ۱۳۷ میلیاردی به ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود

انتهای خبر

0
0