بورس نامه
1399/08/23
17:33
#شبندر تقریبا اسفند ۹۸ پیشنهاد خرید کانال بورسنامه بود. به دلیل اینکه از بازار جامانده بود فکر میکردیم یک سود ۱۰۰ درصدی در دل سهم مانده باشد. غافل...

#شبندرتقریبا اسفند ۹۸ پیشنهاد خرید کانال بورسنامه بود. به دلیل اینکه از بازار جامانده بود فکر میکردیم یک سود ۱۰۰ درصدی در دل سهم مانده باشد. غافل از آنکه دولت روی سهم دست گذاشته و قصد دارد چند صد درصد در یکی دو ماه سهم را بالا ببرد!


قطعا یکی از گروه هایی که باعث رشد بی رویه شاخص شد، گروه پالایشی ها بود که شبندر هم بخشی از این سناریو برای بالا بردن مصنوعی شاخص بود.


البته با قطع حمایت های دولتی و کشمکش ها بر سر صندوق پالایش یکم، سقوط آزاد از ۶۲۰۰ تومان شروع شد و تا ۲۰۰۰ تومان ادامه یافت!


محدوده ۲۲۲۰ تومان حمایت مهمی هست که نباید از دست برود. در صورت از دست رفتن این محدوده متاسفانه شرایط سهم وخیم خواهد شد.
www.boursenameh.comانتهای خبر

0
0