کدال۳۶۰
1399/10/08
19:45
#ددام ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) 🔹 سرمایه فعلی...

#ددام


❇️ پیشنهاد هییت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)🔹 سرمایه فعلی: ۹۲۰,۲۲۳ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۵٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۲۹,۷۷۷ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش🔹 تاریخ تصویب هییت مدیره: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸▫️دلایل اصلاح: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صحیح می باشد.بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۱۹:۴۴:۴۸ (۷۰۷۴۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0