حامیان بورس ایران
1401/06/01
09:22
❇️ ایران خودرو امروز باز بشه ( بخاطر عرضه خودرو در بورس کالا شفافسازی اطلاعات با اهمیت زده) تقاضا در کلیت گروه #خودرویی بیشتر و قوی تر میشه

❇️ ایران خودرو امروز باز بشه ( بخاطر عرضه خودرو در بورس کالا شفافسازی اطلاعات با اهمیت زده) تقاضا در کلیت گروه #خودرویی بیشتر و قوی تر میشه


انتهای خبر

0
0