کدال۳۶۰
1399/09/19
13:50
#ثاخت معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بين المللي توسعه ساختمان - نماد: ثاخت 1399-09-19 13:49...

#ثاخت


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان - نماد: ثاخت۱۳۹۹-۰۹-۱۹ ۱۳:۴۹:۴۸ (۷۰۱۳۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0