اقتصاد آنلاین
1400/05/28
17:32
📌پسر احمد شاه مسعود: علیه طالبان قیام خواهم کرد پسر احمد شاه مسعود، یکی از رهبران فقید افغانستان: 🔹علیه گروه طالبان در افغانستان قیام جدیدی برپا خ...

📌پسر احمد شاه مسعود: علیه طالبان قیام خواهم کردپسر احمد شاه مسعود، یکی از رهبران فقید افغانستان:


🔹علیه گروه طالبان در افغانستان قیام جدیدی برپا خواهم کرد.


🔹 ما خواهان مصالحه و توافق با طالبان نیستیم و تا آخرین لحظه زندگی خود با آنها مبارزه خواهیم کرد.

انتهای خبر

0
0