بورس۲۴
1401/03/01
18:20
فروش ۲ ماهه «لبوتان» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بوتان در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۵۸۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

فروش 2 ماهه «لبوتان» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بوتان در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۵۸۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در اردیبهشت ماه نیز فروش ۳۳۶ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.


1لبوتان
انتهای خبر

0
0