اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/18
15:40
❇️ فروش یک ماهه “#کساوه” ۱۶۷ درصد افزایش یافت ☑ مقایسه فروش “کساوه” در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۶۷ درصد اف...

❇️ فروش یک ماهه “#کساوه” ۱۶۷ درصد افزایش یافت
☑ مقایسه فروش “کساوه” در آبان ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۶۷ درصد افزایش یافته است.به گزارش رادیو سهام، شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا گزارش فعالیت دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0