ایچیموکو و الیوت
1399/08/11
11:51
یعنی یه نفر تو این مملکت پیدا نمیشه،جلوی دستکاریِ قیمتها رو بگیره؟! kasra

یعنی یه نفر تو این مملکت پیدا نمیشه،جلوی دستکاری قیمتها رو بگیره؟! kasraانتهای خبر

0
0