حامیان بورس ایران
1399/08/12
08:55
#سایپا تقاضای خوبی اومده پشتش #خودرو هم امروز باز میشه دلش قرصه @hamian_bouse

#سایپا تقاضای خوبی اومده پشتش



#خودرو هم امروز باز میشه دلش قرصه



@hamian_bouse

انتهای خبر

0
0