بتاسهم
1399/09/05
23:15
#دالبر در شهریور 897 میلیارد ریال فروش داشت . در مهر این عدد 632 میلیارد ریال بوده ابان 715 میلیارد ریال بوده و 8 ماهه 5605 میلیارد ریال فروش د...

#دالبر در شهریور ۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشت . در مهر این عدد ۶۳۲ میلیارد ریال بوده ابان ۷۱۵ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه ۵۶۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۸۹۸ میلیارد ریال بوده .


انتهای خبر

0
0