بانی فام
1399/10/06
15:52
#غصينو احتمال 9% سود و صعود قیمت تا محدوده 93968 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط...

#غصینو


احتمال ۹٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۹۳۹۶۸ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0