بولتن اقتصادی
1399/08/26
20:25
#مهم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: بانک‌ها جزو گروه شغلی شماره یک محسوب شده و تعطیل نخواهند بود.

#مهمسخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: بانک‌ها جزو گروه شغلی شماره یک محسوب شده و تعطیل نخواهند بود.

انتهای خبر

0
0