نبسا
1399/08/25
12:46
دوستان می گن طبق شنیده های موثق موقتا فروش سهام عدالت متوقف شده و احتمالا روند فروش با تغییراتی قرار هست مواجه بشه افرین این اقدام به جایی هست

دوستان می گن طبق شنیده های موثق موقتا فروش سهام عدالت متوقف شده و احتمالا روند فروش با تغییراتی قرار هست مواجه بشهافرین این اقدام به جایی هست

انتهای خبر

0
0