حامیان بورس ایران
1399/08/21
13:52
نیویورک تایمز: «هیچ مدرکی در تقلب انتخاباتی وجود #ندارد» 🔸نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت که هیچ مستندی درباره ادعای تقلب در انتخابات آمریکا وجود ندا...

نیویورک تایمز: «هیچ مدرکی در تقلب انتخاباتی وجود #ندارد»🔸نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت که هیچ مستندی درباره ادعای تقلب در انتخابات آمریکا وجود ندارد. این نشریه پس از ارتباط با مقامات رسمی برگزارکننده انتخابات در همه ایالتها، می‌نویسد «هیچ مدرکی در تقلب انتخاباتی وجود ندارد»🔸این مقامات اعلام کرده‌اند که هیچ بی‌نظمی در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به تغییر نتیجه شود، وجود نداشته است.انتهای خبر

0
0