اسمارت بورس
1399/10/01
13:34
#وخارزم سر. خوارزمی پیش بینی درآمد #دارا_الگوریتم برای سال مالی منتهی به 31/3/1400 در حدود 4500 میلیارد ريال می باشد . در زمان حال شرکت گروه خدما...

#وخارزم


سر. خوارزمیپیش بینی درآمد #دارا_الگوریتم برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۰ در حدود ۴۵۰۰ میلیارد ریال می باشد . در زمان حال شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم ۲,۳۹۶,۰۸۰ میلیون ریال سود انباشته دارد که پس از شناسایی سود در سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۰ و تقسیم سود نقدی به حساب سود انباشته واریز می گردد در این بین قسمتی از سود آن که از طریق شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم به #وخارزم می رسد.🌀انتهای خبر

0
0