کانال کدال
1399/10/29
12:38
📊 نماد : کالا 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: بورس کالاي ايران ✅ تمام درصد ه...

📊 نماد : کالا📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : بورس کالای ایران✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمد حاصل از عملیات : 🔼(+۸۲٪)


از مبلغ ۹۶۹,۶۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۱,۷۶۵,۲۳۵ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۱۳۱٪)


از مبلغ ۹۰۷,۸۳۹ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۹۳,۸۸۲ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۷۲٪)


تحقق سود ۸۳۸ ریالی به ازاء هر سهم.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۶۲٪)


علت عمده این افزایش رشد دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۶۵٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۶۰٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۸۲٪)


علت: رشد جریان ‌خالص ‌ورود ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کالا #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱:۵۹:۰۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0