کدال۳۶۰
1401/06/01
12:20
#وتوشه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از محل واگذاری سه...

#وتوشه


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وتوشه با سرمایه ثبت شده ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۷۱۴,۲۶۷ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳,۰۸۱,۹۷۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۲۴۵٪ به مبلغ ۴۱,۴۴۸,۶۷۹ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۲:۲۰:۱۶ (۹۲۵۹۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0