سلامت بورس
1399/11/11
09:39
✅در مورد شپدیس به نظرم بهترین گزارش 9 ماهه در بین پتروشیمی ها از آن شپدیس بود روز های بعد بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم...

✅در مورد شپدیسبه نظرم بهترین گزارش ۹ ماهه در بین پتروشیمی ها از آن شپدیس بود


روز های بعد بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم...

انتهای خبر

0
0