بورس پرس
1399/08/25
10:55
محدودیت های جدید فروش در بازار متشکل ارزی / هر کارگزار فقط ۵۰۰ هزار یورو

بانک مرکزی ، سقف مجاز قیمت فروش ارز در بازار متشکل اذرب را یک درصد بالاتر از قیمت پایانی سنا تعیین و اعلام کرد: هر کارگزار بیش از۵۰۰ هزار یورو حق ذخیره ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بانک مرکزی به منظور ساماندهی معاملات بازار متشکل ارزی، سقف مجاز قیمت فروش ارز این بازار را یک درصد بالاتر از قیمت پایانی سنا تعیین و اعلام کرد: هر کارگزار بیش از۵۰۰ هزار یورو حق ذخیره ندارد.


در دستورالعمل جدید، قیمت پایانی نمادهای معاملاتی بازار متشکل ارز در بازه‌های زمانی ۱۵ دقیقه‌ای از ساعت ۱۰ صبح در سامانه معاملاتی بازار با عنوان قیمت پایانی سنا نمایش داده می‌شود. همچنین سقف مجاز قیمت فروش ارز خریداری شده به نحوی است که امکان ثبت معامله فروش (با منبع خرید از محل بازار متشکل ارز) با قیمتی بالاتر از سقف مجاز امکان پذیر نخواهد بود.


وضعیت باز ارزی کارگزار در هر لحظه نمی‌تواند مجموعا بیش از معادل پانصد هزار یورو از ارزهای مختلف باشد اما در محاسبه لحظه‌ای وضعیت باز ارزی کارگزار، تفاضل خرید و فروش‌های کارگزار صرفا در بازار متشکل ارز در روز جاری با وضعیت باز ارزی روز قبل کارگزار جمع می‌شود که این بدان معنا است عملکرد روز جاری کارگزار در سامانه سنا در محاسبه وضعیت باز ارزی لحظه‌ای کارگزار لحاظ نمی‌شود.


از سوی دیگر، وضعیت باز ارزی کارگزار در هر روز به این طریق محاسبه می‌شود که مجموع فروش‌های کارگزار در بازار متشکل ارز (در روز مورد نظر) و فروش‌های ثبت شده کارگزار از منبع خرید از بازار متشکل ارز در سامانه سنا (در روز مورد نظر) از مجموع خریدهای کارگزار (در روز مورد نظر) کسر می‌شود. چنانچه وضعیت باز ارزی محاسبه شده منفی شود، وضعیت باز ارزی کارگزار در روز مورد محاسبه صفر در نظر گرفته می‌شود ضمن اینکه کنترل‌های مذکور رافع مسیولیت کارگزاران بازار در خصوص بکارگیری سازوکارهای کنترلی لازم جهت رعایت مقررات بازار متشکل ارز نیست.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0