همفکران
1399/11/12
12:58
#کدال #شفاف_سازی #ونیکی 📌خرید 15،240،000سهم معادل 12درصد کل سهام شرکت ایران مرینوس از طریق عرضه سهام بصورت عمده (مدیریتی غیر کنترلی) توسط شرکت م...

#کدال


#شفاف_سازی


#ونیکی📌خرید ۱۵،۲۴۰،۰۰۰سهم معادل ۱۲درصد کل سهام شرکت ایران مرینوس از طریق عرضه سهام بصورت عمده (مدیریتی غیر کنترلی) توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)که از شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) میباشد.انتهای خبر

0
0