کارگزاری سهام بارز
1399/09/04
12:17
#سخوز گزارش عملکرد آبان 🔹شرکت در آبان 82 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 43% و نسبت به آبان سال قبل 98% افزایش یافته است. شرکت در سال...

#سخوز


گزارش عملکرد آبان🔹شرکت در آبان ۸۲ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۴۳٪ و نسبت به آبان سال قبل ۹۸٪ افزایش یافته است. شرکت در سال ۹۹ هر ماه به طور متوسط ۵۹ میلیارد تومان درآمد داشته است.🔹مجموع درآمدهای شرکت از ابتدای سال ۹۹ تا پایان آبان ۴۸۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲٪ افزایش یافته است.🔹مقدار فروش شرکت از ابتدای سال ۹۹ تا پایان آبان ۱.۶ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷٪ کاهش یافته است.🔹 از ابتدای سال ۹۹ تا پایان آبان ۵۶٪ از کل درآمد شرکت معادل ۲۷۳ میلیارد تومان صادراتی بوده است.🔹نرخ سیمان و کلینکر در آبان ۲۷۴۲ ریال برای هر کیلو بوده که نسبت به ماه قبل ۵٪ و نسبت به آبان سال قبل ۳۷٪ افزایش یافته است. نرخ سیمان و کلینکر صادراتی در آبان ۵۲۱۷ ریال برای هر کیلو بوده که نسبت به ابتدای سال ۱۰۸٪ افزایش یافته است.انتهای خبر

0
0