نوآوران امین
1399/11/09
11:43
شیر پاستوریزه پگاه گیلان(#پگاه گیلان) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 46 د...

شیر پاستوریزه پگاه گیلان(#پگاه گیلان)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۳۱۲,۱۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۱۶,۳۵۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۵ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۳۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0