بلومبرگ فارسی
1399/08/23
21:17
در روزهای اخیر ، به خاطر بیماری کرونا، مراجعه برای اهدای خون، بسیار کم شده است و بسیاری از عمل های جراحی به تاخیر می افتند. ☘ با اهدای خون یک زندگ...

در روزهای اخیر ، به خاطر بیماری کرونا، مراجعه برای اهدای خون، بسیار کم شده است و بسیاری از عمل های جراحی به تاخیر می افتند.☘ با اهدای خون یک زندگی را نجات دهیمانتهای خبر

0
0