دنیای بورس
1399/09/23
08:59
نمادهایی که امروز متوقف شدند

نمادهایی که امروز متوقف شدند.

به گزارش «دنیای بورس»، نمادهای فسازان، غپینو، لبوتان، تیپیکو و ثفارس با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.


انتهای خبر

0
0