نیما آزادی |‌ Nima Azadi
1399/12/03
09:41
✅گوشت قربانی بورس! راستی از صندوق تثبیت بازار چه خبر؟ راستی از سرازیر کردن منابع صندوق توسعه ملی به بورس چه خبر؟ راستی از خرید روزانه 10 هزار میل...

✅گوشت قربانی بورس!راستی از صندوق تثبیت بازار چه خبر؟


راستی از سرازیر کردن منابع صندوق توسعه ملی به بورس چه خبر؟


راستی از خرید روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بازار چه خبر؟


راستی راستی، از تصمیمات خلق الساعه مثل بازارگردانی "چیز مشنگ مابانه" بدون تعریف زیر ساخت منطقی و اصولی که میخواست بازار را نرمال کنه چه خبر؟


راستی این دامنه نوسان غیر متقارن نتیجه رو دیدید؟بورس متخصص میخواد پسر جان! بورس آدم فنی میخواد پسر جان! ۴ واحد مالی پاس کردن در دانشگاه آدم فنی این بازار سرمایه نمیکنه! درا ین بازار باید استخوان بترکانی بشی تصمیم گیر این بازار پسر جان!آن چه مسلم است اینکه دل کسی برای این بازار نسوخته نه در ان مسیر چند برابر کردن سهام در نیمه نخست و نه چه ول کردن بازار در نیمه دوم سالبه امید روزی که بازار به دست اهلش بیفتد که دلشان برای این بازار بسوزد و قدردان مردمی باشند که به این بازار اعتماد کردند.

انتهای خبر

0
0