بورس نامه
1399/08/18
08:38
سود بانکی کاهش می‌یابد؟ شنیده شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند طبق این شنیده نرخ سود بین بانکی ب...

سود بانکی کاهش می‌یابد؟شنیده شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند


طبق این شنیده نرخ سود بین بانکی به بازه ۱۲٪ تا ۱۸٪ کاهش می‌یابد


با توجه به کاهش انتظارات تورمی این موضوع در دست بررسی است
www.boursenameh.com

انتهای خبر

0
0