بتاسهم
1399/08/11
06:45
#شکلر در مهر با درامد 270 میلیارد ریالی 2 ماهه به عدد 497 میلیارد ریالی رسیده که میتواند جالب باشد سال مالی شرکت تغییر کرده

#شکلر در مهر با درامد ۲۷۰ میلیارد ریالی ۲ ماهه به عدد ۴۹۷ میلیارد ریالی رسیده که میتواند جالب باشد سال مالی شرکت تغییر کرده


انتهای خبر

0
0