بورس۲۴
1400/10/04
13:27
«قشهد»از جزئیات هزینه های انرژی خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شهد جزئیات هزینه های انرژی مصرفی خود را منتشر کرد

انتهای خبر

0
0