موج مثبت Positive Wave
1399/10/06
12:02
شاخص_هم_وزنی استعداد واگرایی منفی داره حواستون رو جمع کنید. هر سهمی در این گروه ها خریدنی نیست. 99/10/6 @Waveplus

شاخص_هم_وزنی استعداد واگرایی منفی داره حواستون رو جمع کنید.هر سهمی در این گروه ها خریدنی نیست.


۹۹/۱۰/۶


@Waveplus

انتهای خبر

0
0