کدال۳۶۰
1401/03/05
14:13
#حریل #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت ریل پرداز سیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 336,512 میلیون ریال ...

#حریل


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت ریل پرداز سیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۳۳۶,۵۱۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۰٪ افزایش داشته است.▪️«حریل» با سرمایه ثبت شده ۳,۷۳۲,۱۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۰۴,۰۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۱۴:۱۴:۴۶ (۸۸۸۲۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0