تکسهم ۹۸
1400/05/24
09:47
#سیمرغ ۲۰۰۰ تومان رو شکست،در صورت تثبیت و ساخت کف روی این سطح اهداف بالاتر در انتظار سهم خواهد بود👌

#سیمرغ ۲۰۰۰ تومان رو شکست،در صورت تثبیت و ساخت کف روی این سطح اهداف بالاتر در انتظار سهم خواهد بود👌


انتهای خبر

0
0