بتاسهم
1399/09/18
18:41
گزارش خوب از زیر مجموعه های #تاصیکو زغال سنگ پروده طبس در 6 ماهه امسال 2954 میلیارد ریال سود خالص داشت و 6 ماهه قبل این عدد 1752 میلیارد ریال بود

گزارش خوب از زیر مجموعه های #تاصیکو زغال سنگ پروده طبس در ۶ ماهه امسال ۲۹۵۴ میلیارد ریال سود خالص داشت و ۶ ماهه قبل این عدد ۱۷۵۲ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0