پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
11:14
رئیسی در بجنورد: 🔹 دولت به دنبال ایجاد پروژه جدید نیست 🔹 باید پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برسانیم جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002rX...

رئیسی در بجنورد:


🔹 دولت به دنبال ایجاد پروژه جدید نیست🔹 باید پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برسانیمجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXr


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0