کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/11
13:07
ارزش معاملات #خرد امروز بازار سرمایه، 5404 میلیارد تومان بود. /کانال تحلیلی پارسیس

ارزش معاملات #خرد امروز بازار سرمایه، ۵۴۰۴ میلیارد تومان بود. /کانال تحلیلی پارسیس


انتهای خبر

0
0