کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/19
23:00
#اختصاصی بیشترین ورود نقدینگی حقوقی در کدام نمادها بوده است؟ در بازار 19 آبان 1399، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی (ورود نقدینگی حقوقی) ...

#اختصاصیبیشترین ورود نقدینگی حقوقی در کدام نمادها بوده است؟در بازار ۱۹ آبان ۱۳۹۹، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی (ورود نقدینگی حقوقی) به سمت شرکتهای فوق است. (مبالغ به میلیارد تومان است)انتهای خبر

0
0