نوسانگیر بازار سرمایه
1399/11/11
11:21
🟢 صف فروش #سپ به راحتی جمع شد ✳️ قدرت خریدار در حال افزایش ✳️ حجم معاملات 3 برابر میانگین حجم ماه #نبض_بازار ✅ @Navasani

🟢 صف فروش #سپ به راحتی جمع شد✳️ قدرت خریدار در حال افزایش✳️ حجم معاملات ۳ برابر میانگین حجم ماه#نبض_بازار✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0