سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/08/29
19:30
خودرو مقاومت ها 440-480-540 بسته به قدرت این موج میتونه به این اهداف برسه ولی فعلا این موج را بی بدونید و پس از تکمیل این موج انتظار اصلاح دوباره...

خودرو


مقاومت ها ۴۴۰-۴۸۰-۵۴۰


بسته به قدرت این موج میتونه به این اهداف برسه


ولی فعلا این موج را بی بدونید و پس از تکمیل این موج انتظار اصلاح دوباره به قیمت های زیر ۳۰۰ و حتی زیر ۲۰۰ داریمانتهای خبر

0
0