موج مثبت Positive Wave
1399/09/23
03:15
✅ مصوبه #موثر و #مفید مهم شورایعالی بورس: 🔸افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار...

✅ مصوبه #موثر و #مفید مهم شورایعالی بورس:🔸افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان(ورود نقدینگی جدید به بورس)🔸 اختصاص ۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام باید به خرید سهام #عدالت (کنار رفتن سایه فشار فروش سهام عدالت از سر بازار)


دانلود
انتهای خبر

0
0