تارگت بورس
1399/08/23
21:16
📊#ثالوند_بروزرسانی 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 23 آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#ثالوند_بروزرسانی
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۳ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0