حس ششم
1400/03/05
08:51
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وبیمه با حجم ۲۳۸ میلیون سهم #وآیند با حجم ۱۸۲ میلیون سهم #تپکو با حجم ۱۷۶ میلیون سهم #وسدید با حجم ۱۴۲ میلی...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وبیمه با حجم ۲۳۸ میلیون سهم


#وآیند با حجم ۱۸۲ میلیون سهم


#تپکو با حجم ۱۷۶ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۱۴۲ میلیون سهم


#پتایر با حجم ۷۶ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0