کافه بورس
1400/12/08
15:59
قنقش یکی از بزرگترین افزایش سرمایهای از محل اورده که تا الان در بورس بوده . ظاهرا میخواهند شرکت را متحول کننند

قنقش یکی از بزرگترین افزایش سرمایهای از محل اورده که تا الان در بورس بوده . ظاهرا میخواهند شرکت را متحول کننند


انتهای خبر

0
0