کارگزاری آبان
1401/02/25
07:50
📊#تمحرکه اطلاعیه 1401/02/25 *ماشین سازی نیرو محرکه* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب)...

📊#تمحرکه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


*ماشین سازی نیرو محرکه*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح تغییرات:با توجه به اینکه هنوز ضمانت نامه بانکی صادر نشده و همچنین قرارداد نهایی نشده است به درخواست مدیریت محترم نظارت بر ناشران بازار پایه نوع اهمیت از الف به ب تغییر کرد . لازم به دکر است رایزنی جهت تهیه ضمانت نامه در حال انجام بوده و در صورت صدور و انعقاد قرارداد از طریق سامانه کدال برای سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد.


دلایل تغییرات:تغییر اهمیت اطلاعیه
انتهای خبر

0
0