بورس نامه
1399/09/30
08:51
امروز احتمالا تقاضا در گروه خودرویی بهتر از روزهای گذشته هست نمادهای مستعد این گروه را مد نظر داشته باشید #خگستر #ختوقا #خزامیا

امروز احتمالا تقاضا در گروه خودرویی بهتر از روزهای گذشته هستنمادهای مستعد این گروه را مد نظر داشته باشید#خگستر #ختوقا #خزامیا

انتهای خبر

0
0