کدال۳۶۰
1399/08/29
18:39
#کسرا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت سرامیک های...

#کسرا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت سرامیک های صنعتی اردکان
۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۸:۳۹:۵۰ (۶۹۴۱۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0